Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu  – Chúa Nhật 18 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. Xh 16, 2 – 4.12-15 : Trong sa mạc, dân Ít-ra-en lâm cảnh đói khát, liền kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. Nghe tiếng họ kêu than, Đức Chúa ban lương thực từ trời...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. 2V 4, 42- 44 : Tác giả sách các Vua thuật lại phép lạ xảy ra ngay tại vùng đang có nạn đói. Nhờ lòng quảng đại và tin tưởng tuyệt đối Đức Chúa, từ hai mươi...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Gr 23,1-6 : Thiên Chúa khiển trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người. Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cắt cử những chủ chăn nhiệt...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Am 7,12-15 :  Đức Chúa chọn ông Amốt, một người chăn nuôi súc vật làm ngôn sứ để truyền sấm ngôn của Người cho dân Ít-ra-en, nhưng sấm ngôn ấy đã không...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Ed 2,2-5 : Đức Chúa sai ngôn sứ Ê-dê-ki-en đến với dân Ít-ra-en và nói cho họ biết rằng có một vị ngôn sứ đang ở giữa họ. Đó là nội dung đoạn sách chúng...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Kn 1,13 – 15; 2,23-24 : Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người, cho họ được trường sinh bất tử. Nhưng quỷ dữ ganh tị / đã len lỏi vào thế gian, khiến...
Copyright © 2015 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : khanmtg@yahoo.com.vn

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------