Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Ed 2,2-5 : Đức Chúa sai ngôn sứ Ê-dê-ki-en đến với dân Ít-ra-en và nói cho họ biết rằng có một vị ngôn sứ đang ở giữa họ. Đó là nội dung đoạn sách chúng...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Kn 1,13 – 15; 2,23-24 : Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người, cho họ được trường sinh bất tử. Nhưng quỷ dữ ganh tị / đã len lỏi vào thế gian, khiến...
Lời nguyện tín hữu – Lễ Kính Hai Thánh Phêrô Và Phaolô

Lời nguyện tín hữu – Lễ Kính Hai Thánh Phêrô Và Phaolô

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Cv 12, 1-11: Nhờ lời khẩn cầu tha thiết của Hội thánh, Thiên Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến cứu thánh Phêrô thoát khỏi tay bạo chúa Hêrôđê. Bài đọc...
Lời nguyện tín hữu – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_B

Lời nguyện tín hữu – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Is 49, 1- 6 :  I-sai-a được Thiên Chúa tuyển chọn làm ngôn sứ từ khi còn trong lòng mẹ / và được đặt làm ánh sáng muôn dân / để đem ơn cứu độ đến tận...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 12 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 12 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. G 38, 1.8-11 : Đoạn sách sau đây cho thấy ông Gióp luôn vững tin nơi Chúa cho dù gặp khổ đau, thử thách.   Bài đọc 2. 2Cr 5, 14-17 : Trong thư gởi tín hữu Côrintô, Thánh...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 11 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 11 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Ed 17, 22-24 : Qua lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Đức Chúa phán : Người sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây hương bá và trồng trên núi của Ít-ra-en. Chính cây đó sẽ...
Copyright © 2015 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : khanmtg@yahoo.com.vn

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------