Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Is 66,10-14 : Bài đọc sau đây thuật lại việc Chúa sai ngôn sứ Isaia báo cho dân biết Ngài sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ. Ngài sẽ làm tất...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. 1V19, 16b.19-21 : Bài đọc sau đây cho thấy ông Êlisa được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ thay cho ông Êlia / và ông ấy đã mau mắn đáp lời. Bài đọc 2. Gl 5, 1.13-18...
Lời nguyện tín hữu – Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ_C

Lời nguyện tín hữu – Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. Cv 12, 1-11 : Khi thánh Phêrô bị vua Hêrôđê bắt giữ, Thiên Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến cứu thánh nhân thoát khỏi cảnh xiềng xích tù ngục. Bài đọc 2. 2Tm...
Lời nguyện tín hữu – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_C

Lời nguyện tín hữu – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Is 49, 1- 6 :  Thiên Chúa đã gọi và tuyển chọn Isaia làm ngôn sứ từ khi ông còn trong lòng mẹ / và đặt ông làm ánh sáng muôn dân. Bài đọc 2. Cv 13,22-26 : Để...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 12 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 12 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. Dcr 12, 10-11; 13,1 : Tiên tri Dacaria báo trước về ngày buồn sầu than khóc của dân thành Giêrusalem. Họ sẽ nhìn lên Đấng mà họ đâm thâu / và thương tiếc Người/...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 11 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 11 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. 2Sm 12, 7-10.13 : Vua Đavít phạm tội rất nặng nề. Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan đến khiển trách vua. Ý thức về tội lỗi của mình, nhà vua hết lòng sám hối...
Copyright © 2016 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : khanmtg@yahoo.com.vn

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------