Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 23 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 23 Thường niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Is 35, 4-7a : Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia loan báo : sắp đến ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Lúc bấy giờ mắt người mù sẽ được sáng và miệng...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 22 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 22 Thường niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Đnl 4,1 – 2.6-8 : Tác giả sách Đệ Nhị Luật khẳng định với dân Ít-ra-en : Thiên Chúa luôn luôn sống gần gũi với dân Người / và Người ban lề luật cho họ...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Gs 24, 1-2a.15 – 17.18b : Trước mặt ông Giô-suê, toàn dân Ít-ra-en quyết tâm sẽ phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, vì họ tin rằng chính Đức Chúa đã...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Cn 9, 1-6 : Sách Châm ngôn kêu gọi chúng ta đến ăn bánh và uống rượu do Đức Khôn Ngoan pha chế thì sẽ được sống đời đời. Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa. Bài...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 19 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 19 Thường niên_B

[Translate]  DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. 1V 19, 4-8 : Nhờ ăn uống lương thực bổ dưỡng từ bàn tay thiên sứ của Đức Chúa, ngôn sứ Ê-li-a có đủ sức đi trọn hành trình bốn mươi ngày đêm trong sa...
Lời nguyện tín hữu  – Chúa Nhật 18 Thường Niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường Niên_B

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. Xh 16, 2 – 4.12-15 : Trong sa mạc, dân Ít-ra-en lâm cảnh đói khát, liền kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. Nghe tiếng họ kêu than, Đức Chúa ban lương thực từ trời...
Copyright © 2015 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : khanmtg@yahoo.com.vn

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------