Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC . Bài đọc 1.  Is 22, 19-23: Đức Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia, về việc cắt chức cai quản đền thờ của ông Sép-na vì ăn ở bất xứng, và đặt ông En-gia-kim thay thế. Người...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường niên_ A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường niên_ A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  Is 56, 1.6-7:  Qua tiên tri Isaia, Thiên Chúa hứa sẽ dẫn mọi người, kể cả dân ngoại lên núi thánh của Thiên Chúa, miễn là họ trung thành tuân giữ giao ước của...
Lời nguyện tín hữu – LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08)

Lời nguyện tín hữu – LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08)

[Translate] Dẫn Đầu Lễ: Kính thưa cộng đoàn, Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Đây là một mầu nhiệm kết thúc cuộc đời Đức...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 19 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 19 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  1V 19,9a.11-13a: Lời Chúa trong sách các vua cho thấy: Thiên Chúa không tỏ mình ra cho ngôn sứ Êlia trong gió bão, động đất, núi lửa, nhưng trong tiếng gió hiu hiu. Bài...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường niên_A  (Chúa Hiển Dung)

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường niên_A  (Chúa Hiển Dung)

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  Đn 7, 9-10.13-14:  Thị kiến trong sách Đanien cho thấy, Con Người đến từ trong đám mây trời, được trao quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  1V 3, 5.7-12: Đoạn sách các vua quyển thứ nhất mà chúng ta sắp nghe cho chúng ta biết: Sa-lô-môn lên kế vị vua cha là Đavít. Ông không xin Thiên Chúa ban cho ông sự...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------