Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Posts tagged with "Lời nguyện tín hữu"

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 18 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC :   Bài đọc 1. Gv 1,2.2,21-23 : Bài đọc sau đây nhắc con người nhớ rằng : Của cải là phù vân, nay còn mai mất. Vì thế, hãy khôn ngoan sử dụng của cải để phụng sự Chúa...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1.  St 18, 20-32 : Bài đọc sau đây thuật lại việc dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề. Chúa định phạt họ, nhưng ông Abraham cầu xin Chúa tha thứ. Chúa bằng lòng,...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. St 18,1-10a : Đoạn sách Sáng Thế chúng ta sắp nghe kể về việc Thiên Chúa ghé thăm tổ phụ Abraham. Thiên Chúa cho ông biết là vào dịp này sang năm, khi Ngài ghé...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường Niên_ C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường Niên_ C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. Đnl 30,10-14 : Giới răn của Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng đã được ghi khắc trong lòng để con người dễ dàng tuân giữ. Bài...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1. Is 66,10-14 : Bài đọc sau đây thuật lại việc Chúa sai ngôn sứ Isaia báo cho dân biết Ngài sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ. Ngài sẽ làm tất...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_C

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường Niên_C

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1. 1V19, 16b.19-21 : Bài đọc sau đây cho thấy ông Êlisa được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ thay cho ông Êlia / và ông ấy đã mau mắn đáp lời. Bài đọc 2. Gl 5, 1.13-18...
Copyright © 2016 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------