Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Năm A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 26 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 26 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1.  Ed 18,25-28:  Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Đức Chúa phán với dân Ít- ra-en: nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ đã làm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là nội...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 24 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 24 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC : Bài đọc 1.   Hc 27, 33 – 28,9:   Ðoạn sách Huấn Ca sau đây nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau. Chúng ta phải biết tha thứ cho kẻ làm hại mình,...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 23 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 23 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC :   Bài đọc 1.   Ed 33, 7-9:   Chính Đức Chúa đã làm cho ngôn sứ Ê-dê-ki-en trở nên người lính canh nhà Israel. Ngôn sứ  Ê-dê-ki-en sẽ phải thay Đức Chúa để cảnh báo,...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 22 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 22 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC :   Bài đọc 1.  Gr 20, 7-9:   Vâng lệnh Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách dân Chúa, nên bị họ chế nhạo, sỉ nhục, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa. Ðó là nội...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 21 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC . Bài đọc 1.  Is 22, 19-23: Đức Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia, về việc cắt chức cai quản đền thờ của ông Sép-na vì ăn ở bất xứng, và đặt ông En-gia-kim thay thế. Người...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường niên_ A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 20 Thường niên_ A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  Is 56, 1.6-7:  Qua tiên tri Isaia, Thiên Chúa hứa sẽ dẫn mọi người, kể cả dân ngoại lên núi thánh của Thiên Chúa, miễn là họ trung thành tuân giữ giao ước của...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------