Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 17 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  1V 3, 5.7-12: Đoạn sách các vua quyển thứ nhất mà chúng ta sắp nghe cho chúng ta biết: Sa-lô-môn lên kế vị vua cha là Đavít. Ông không xin Thiên Chúa ban cho ông sự...
Lời nguyện tín hữu: Lễ Thánh Anna – Gioakim (26/7)

Lời nguyện tín hữu: Lễ Thánh Anna – Gioakim (26/7)

[Translate] Bài đọc.  Hc 44,1.10-15 :  Tác giả sách Huấn ca khen ngợi những vị danh nhân đã sống một cuộc đời công chính, thánh thiện. Danh thơm ấy sẽ được lưu truyền cho đến hậu thế. . LỜI NGUYỆN...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 16 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC  Bài đọc 1.  Kn 12, 13.16-19:   Lời Chúa trong sách khôn ngoan cho thấy niềm hạnh phúc của người có tội được Chúa ban ơn sám hối. Bài đọc 2.  Rm 8, 26-27:  Trong đoạn thư...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 15 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  Is 55, 10-11: Trong đoạn sách sau đây, Ngôn sứ Isaia ví Lời Chúa như nước mưa và tuyết từ trời sa xuống, thấm vào đất, làm cho sinh chồi nảy lộc, khiến hạt...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_A

[Translate] DẪN BÀI ĐỌC Bài đọc 1.  Dcr 9, 9-10: Ngôn sứ Dacaria tiên báo Đức Vua đang đến trong sự khiêm nhường- ngồi trên lưng lừa con – Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng sẽ mang đến...
Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường niên_ A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 13 Thường niên_ A

[Translate] Bài đọc 1.  2V 4, 8-11.14-16a: Ngôn sứ Ê-li-sa trên đường đi thi hành sứ vụ được một gia đình đón tiếp nồng hậu. Đáp lại lòng tốt của họ, ông đã xin Chúa cho bà được sinh con trong...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------