Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Lời Chúa

Gia đình đạo hạnh (Lễ nhớ Thánh Anna và Gioakim)

Gia đình đạo hạnh (Lễ nhớ Thánh Anna và Gioakim)

[Translate] Tin mừng: Mt 13, 16-17 “Còn anh em, anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong...
Có tai thì nghe (Thứ Tư Tuần 16 Thường niên)

Có tai thì nghe (Thứ Tư Tuần 16 Thường niên)

[Translate] Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì...
Sống phục vụ (Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

Sống phục vụ (Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

[Translate] Lời Chúa:  Mt 20, 20-28 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?...
Không được như vậy (Lễ thánh Giacôbê, Tông đồ)

Không được như vậy (Lễ thánh Giacôbê, Tông đồ)

[Translate]  Lời Chúa: Mt 20, 20-28 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?...
Căn Bệnh “Hay Quên” (Thứ Hai Tuần 16 Thường niên)

Căn Bệnh “Hay Quên” (Thứ Hai Tuần 16 Thường niên)

[Translate] Lời Chúa: Mt 12, 38-42 38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: “Thế hệ...
Đòi dấu lạ (Thứ Hai Tuần 16 Thường niên)

Đòi dấu lạ (Thứ Hai Tuần 16 Thường niên)

[Translate]  Lời Chúa: Mt 12, 38-42 38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: “Thế hệ...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------