Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Suy niệm hàng tháng

Bài suy niệm tháng 12/2012 – Lời Chúa và Phụng vụ: Nguồn mạch Linh đạo

Bài suy niệm tháng 12/2012 – Lời Chúa và Phụng vụ: Nguồn mạch Linh đạo

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 12/2012 *** LỜI CHÚA VÀ PHỤNG VỤ : NGUỒN MẠCH LINH ĐẠO Linh đạo của một người được thánh hiến tiên vàn và trên hết phải thuộc về Kinh Thánh. Quả thực, Thánh Kinh...
Bài suy niệm tháng 11/2012 – Thách đố về đức Khiết tịnh

Bài suy niệm tháng 11/2012 – Thách đố về đức Khiết tịnh

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 11/2012 THÁCH ĐỐ VỀ ĐỨC KHIẾT TỊNH   Sự khiêu khích đầu tiên đến từ một nền văn hóa hưởng thụ đang gỡ mọi quy tắc đạo đức khách quan của tính dục, hay nó...
Bài suy niệm tháng 10/2012 – Bệnh tật và đau khổ: Tin mừng về sức khỏe

Bài suy niệm tháng 10/2012 – Bệnh tật và đau khổ: Tin mừng về sức khỏe

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 10/2012 *** BỆNH TẬT VÀ ĐAU KHỔ : TIN MỪNG VỀ SỨC KHỎE Đời thánh hiến nỗ lực rao giảng Tin Mừng về nỗi khổ đau để phục vụ cho những bệnh nhân và ngưởi đau khổ...
Bài suy niệm tháng 9/2012 – Ưu tiên cho người nghèo và dấn thân bảo vệ công bằng

Bài suy niệm tháng 9/2012 – Ưu tiên cho người nghèo và dấn thân bảo vệ công bằng

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 9/2012 *** ƯU TIÊN CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ DẤN THÂN BẢO VỆ CÔNG BẰNG Nếu Đức Kitô đã chọn sự nghèo khó như một lối sống và tình cảnh xã hội, thì người được thánh hiến...
Bài suy niệm tháng 8/2012 – Việc rao giảng Tin mừng: Loan báo Chúa Kitô

Bài suy niệm tháng 8/2012 – Việc rao giảng Tin mừng: Loan báo Chúa Kitô

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 08/2012 *** VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG: LOAN BÁO CHÚA KITÔ   Người được thánh hiến là một cuốn Tin Mừng sống với cuộc sống tự chọn và đời sống chứng tá thường nhật...
Bài suy niệm tháng 6/2012 – Những người được thánh hiến cho sứ mạng linh đạo bằng hoạt động

Bài suy niệm tháng 6/2012 – Những người được thánh hiến cho sứ mạng linh đạo bằng hoạt động

[Translate] BÀI SUY NIỆM Tháng 06/2012 *** NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THÁNH HIẾN CHO SỨ MẠNG LINH ĐẠO BẰNG HOẠT ĐỘNG   Mỗi cộng đoàn đời thánh hiến, ngay cả những cộng đoàn chuyên chiêm niệm, không...
Copyright © 2012 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------