Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Phân ưu

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Bùi Thị Phượng Uyên và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Bùi Thị Phượng Uyên và tang quyến

[Translate] . Nhận được tin Ông cố GIUSE BÙI VIẾT DIỆU, thân phụ sơ Anna Bùi Thị Phượng Uyên, là Học viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 50’, Chúa Nhật,...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Nguyễn Thị Nhàn và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Nguyễn Thị Nhàn và tang quyến

[Translate] . Nhận được tin bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NINH, thân mẫu sơ Anna Nguyễn Thị Nhàn thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30’, Chúa Nhật, ngày 07 tháng...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Nguyễn Thị Thân và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Nguyễn Thị Thân và tang quyến

[Translate] Nhận được tin ông cố PHANXICÔ XAVIÊ, thân phụ sơ Maria Nguyễn Thị Thân, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 00’, Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017,...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp và tang quyến

[Translate] . Nhận được tin ông cố GIUSE – MARIA NGUYỄN VĂN TRÁNG, thân phụ sơ Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 35’, Thứ Hai,...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Nguyễn Thị Nghĩa và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Nguyễn Thị Nghĩa và tang quyến

[Translate] . Nhận được tin Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ KẾT, thân mẫu sơ Maria Nguyễn Thị Nghĩa  thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 40’, Chúa Nhật, ngày 20 tháng...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết và tang quyến

[Translate] . Nhận được tin bà cố ANNA NGUYỄN THỊ DẪN , thân mẫu sơ Teresa Nguyễn Thị Tuyết thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 50’, thứ Bảy, ngày 19 tháng...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------