Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Phân ưu

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Phạm Thị Thanh Thảo và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Maria Phạm Thị Thanh Thảo và tang quyến

[Translate] Nhận được tin ông cố GIOAN PHẠM HỮU HẠNH, thân phụ sơ Maria Phạm Thị Thanh Thảo thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30’, thứ Bảy, ngày 27 tháng...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Mai Liên và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Mai Liên và tang quyến

[Translate] Nhận được tin ông cố Giuse – Maria Nguyễn Văn Duyệt, thân phụ sơ Teresa Nguyễn Thị Mai Liên thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 45’, Thứ Hai,...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Trần Thu Linh và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Trần Thu Linh và tang quyến

[Translate] Nhận được tin ông cố Giuse Trần Văn Giải, thân phụ sơ Anna Trần Thị Thu Linh thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Hoàng Thị Mỹ và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Hoàng Thị Mỹ và tang quyến

[Translate] Nhận được tin ông cố Phêrô Hoàng Khắc Minh, thân phụ sơ Anna Hoàng Thị Mỹ thuộc Học viện  Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ00’, thứ Ba, ngày 18 tháng...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Catarina Phạm Trần Đỗ Quyên và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Catarina Phạm Trần Đỗ Quyên và tang quyến

[Translate] THÀNH KÍNH PHÂN ƯU . Nhận được tin Bà cố Matta Trần Thị Quảng, thân mẫu sơ Catarina Phạm Trần Đỗ Quyên, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 30,...
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Đinh Thị Mừng và tang quyến

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phân ưu tới Sơ Anna Đinh Thị Mừng và tang quyến

[Translate] THÀNH KÍNH PHÂN ƯU . Nhận được tin Ông cố Phanxicô Xaviê Đinh Ngọc Thái, thân phụ sơ Anna Đinh Thị Mừng, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 30,...
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------