Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » REFLECTIONS

Văn hóa gì? Tự trọng ở đâu?

Văn hóa gì? Tự trọng ở đâu?

[Translate] Văn hóa vốn là hiện tượng dễ nhận biết nhưng lại mơ hồ về bản chất. Khi tự hào, chúng ta viện dẫn ra bao thứ cụ thể. Khi cảm thấy hổ thẹn, một giải nghĩa đơn giản nhất thế...
Repentence

Repentence

[Translate] Lenten season is the time calling Christian turn to God from their sinfulness. However, we sometimes feel that our fault are too big so that they cover  God’s mercy. One time, in reading the book The Cloud of Unknowing, a sentence touches...
The Love of The Trinity

The Love of The Trinity

[Translate] THE LOVE OF THE TRINITY According to St. Francis of Assisi and St. Augustine According to the doctrine of the Church there are three main mysteries: the mystery of the Trinity, the mystery of Jesus coming down from heaven and the mystery...
Fire and water of the Holy Spirit in our Christians lives!

Fire and water of the Holy Spirit in our Christians lives!

[Translate] Fire and water of the Holy Spirit In our Christians lives! Acts 2:1-11; 1Corinthians 12, 3-7.12-13; John 20, 19-23 At the beginning of the book of Genesis when God created the universe, the earth was formless and desolate. Everything...
“This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper”

“This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper”

[Translate] This is the invitation of God through the priest who, before communion, reminds us that we are invited to the joyful participation of the Eucharistic table. When this invitation comes to us, we recall the parable in which Jesus describes...
For God alone

For God alone

[Translate] For God alone Lift up your heart to God and bow down to the Almighty God. Let your mind think of nothing but God alone, so that your mind may be possessed by his holiness. Pay no attention to earthly things and the purpose behind them,...
Copyright © 2014 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (08) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------