Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Năm A » Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 33 Thường niên_A

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1:  Cn 31, 10-13.19-20.30-31:  Đoạn sách Châm Ngôn mà chúng ta sắp nghe giới thiệu cho chúng ta mẫu gương người phụ nữ tận tụy, quan tâm, khôn ngoan và nhân đức. Bà mang trong mình một giá trị hơn cả tài sản và sắc đẹp vì bà đã ra công làm việc, rộng tay giúp đỡ người nghèo và luôn kính sợ Thiên Chúa.

Bài đọc 2:  1Tx 5,1-6:  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thêxalônica hãy luôn tỉnh thức và sống tiết độ vì ngày giờ Chúa đến rất bất ngờ. Đó là nội dung đoạn thư chúng ta sắp nghe.

.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những khả năng khác nhau, và người muốn chúng ta sử dụng những ân huệ của Người để làm cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ và mang lại nhiều điều hữu ích cho anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

 1. “Người đã lãnh hai yến bạc gây lời được hai yến bạc khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những vị Chủ chăn trong Hội Thánh có một tình yêu mạnh mẽ đối với Chúa, để vì vinh danh Chúa, các ngài không nhụt chí trước những gian khổ, khó khăn và thách đố, nhưng luôn sống trọn tình yêu Chúa để phục vụ Chúa và Hội Thánh.
 2. “Ngày Chúa đến như kẻ trộm bất chợt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn cần mẫn sử dụng những hồng ân Chúa trao để kiến tạo Nước Trời, và luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành và tình yêu phục vụ tha nhân hết mình.
 3. “Người đã lãnh một yến, đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lười biếng, bất cẩn hoặc thiếu cơ hội, luôn cố gắng sinh lợi những nén bạc thời giờ, sức khỏe và khả năng hiện tại dù nhỏ bé đến đâu, thay vì ghen tị, so đo hay tính chôn giấu những nén bạc đời mình.
 4. “Anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết cộng tác với ơn Chúa để sinh lời những nén bạc Chúa trao trong đời sống hằng ngày, chu toàn mọi bổn phận cách hăng say, tin tưởng và phó thác vào Chúa, với ý thức rằng nhờ ơn Chúa, Chúa sẽ thực hiện những điều mà Người muốn trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng, mỗi người chúng con đều có một chỗ đứng trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng những ân huệ Chúa ban để cộng tác với ơn Ngài cách hữu hiệu, hầu được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

.

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:    Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31

“Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”.

Trích sách Châm Ngôn

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành.

Ðó là lời Chúa.

.

Ðáp Ca:   Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp:  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa          (x. c. 1a).

Xướng:

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
bạn nào ăn ở theo đường lối của Người.
Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng,
bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.                             Ðáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái,
trong gia thất nội cung nhà bạn,
con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu,
ở chung quanh bàn ăn của bạn.                                     Ðáp.

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa.
Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn,
để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem,
hết mọi ngày trong đời sống bạn.                                  Ðáp.

.

Bài Ðọc II:    1Tx 5, 1-6

“Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối.

Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ.

Ðó là lời Chúa.

.

Alleluia:    Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

.

Phúc Âm:   Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Ðó là lời Chúa.

.

Hoặc bài vắn này:    Mt 25, 14-15. 19-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”.

Ðó là lời Chúa.

Chia sẻ thông tin
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Live
 • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------