Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Năm A » Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 24 Thường niên_A

DẪN BÀI ĐỌC :

Bài đọc 1.  

Hc 27, 33 – 28,9:   Ðoạn sách Huấn Ca sau đây nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau. Chúng ta phải biết tha thứ cho kẻ làm hại mình, thì khi cầu nguyện, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ.

Bài đọc 2.

Rm 14, 79:  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nhắc nhớ: chúng ta là những người thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa. Do đó, chúng ta không có lý do gì chấp nhất mà không tha thứ cho nhau.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối. Tin Tưởng vào tình thương thứ tha của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

 1. Hội thánh là người mẹ hiền, đầy lòng bao dung đối với tỗi lỗi của con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, cho các vị chủ chăn trong Hội thánh, biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm và mọi đau khổ do kẻ khác gây ra cho mình.
 2. Trong cuộc sống hằng ngày, con người vẫn còn chém giết lẫn nhau vì chưa tha thứ cho nhau như lời Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người Kitô hữu biết sống theo luật bác ái, và yêu thương nhau như lệnh truyền của Chúa.
 3. “Hãy tha đến bảy mươi lần bảy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các đôi vợ chồng đang sống trong tình trạng chia rẽ và bất hòa/ biết từ bỏ ý riêng, sẵn sàng tha thứ cho nhau để làm mới lại sự hiệp nhất và yêu thương nhau suốt đời.
 4. Chúa Giêsu dạy: “Hãy tha thứ để thược thứ tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác, để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa đã luôn phủ lấp muôn vàn tội lỗi của chúng con. Xin giúp chúng con khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, cũng biết tha thứ cho nhau, để lòng người được thắp sáng hy vọng và thế giới được yên vui. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

.

CÁC BÀI ĐỌC

Bài Ðọc I:  Hc 27, 33 – 28, 9

“Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”.

Trích sách Huấn Ca.

Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó?

Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.

Ðó là lời Chúa.

.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân (c. 8).

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.                                                        

2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi,
và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền.
Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân;
Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.                                              

3) Người không chấp tranh triệt để,
cũng không đời đời giữ thế căm hờn.
Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội,
và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.                                               

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất,
lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.
Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi,
Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.      

.

Bài Ðọc II:   Rm 14, 7-9

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.

Ðó là lời Chúa.

.

Alleluia:     Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

.

Phúc Âm:    Mt 18, 21-35

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Ðó là lời Chúa.

Chia sẻ thông tin
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Live
 • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------