Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Năm A » Lời nguyện tín hữu- Chúa Nhật II Phục sinh_A

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1.  Cv 2,42-47:  Trong bài đọc sau đây/ thánh Lu-ca thuật lại các tín hữu thời sơ khai/ tin Chúa đã sống lại/ nên đã chuyên cần lắng nghe lời giảng dạy của các tông đồ/ họ sống hiệp thông với nhau/ siêng năng cầu nguyện và dự lễ, để mọi sự làm của chung. Nhất là luôn sống tinh thần bác ái và yêu thương.

Bài đọc 2.  Pr 1,3-9:   Nhờ tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta có thể trung thành với Thiên Chúa/ cũng như  tìm được niềm vui và sự bình an, ngay cả khi bị khổ cực hay thử thách. Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra củng cố niềm tin cho các Tông đồ, để các ngài trở thành những chứng nhân sống động cho toàn thế giới. Trong niềm tin tưởng vào tình thương của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 1. Trên đường làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh, Hội Thánh gặp biết bao gian nan thử thách. Xin Chúa cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, luôn biết sống tin yêu và hy vọng, để đem tin vui phục sinh đến cho mọi người.
 2. Con người thời nay thường cậy dựa vào của cải hơn là tin Chúa. Xin Chúa cho mọi người biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa dành cho con cái loài người/ và tin rằng chỉ có Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thật của con người mà thôi.
 3. Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu cảm nếm sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để vui sống bình an, và có thể trở nên khí cụ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi ngưuời.
 4. ”Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, và trong cả mọi biến cố của cuộc đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống và mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa, xin cho chúng con không chỉ tin trong lòng mà còn biết sống chứng nhân và đi loan báo cho mọi người, để ơn Cứu Độ của Chúa được tuôn tràn trên khắp thế giới. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Học viện MTG.Thủ Đức

.

CÁC BÀI ĐỌC

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 42-47

“Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. H@ng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24

Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1). Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Chúa hảo tâm, đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. – Đáp.

2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh và là lời ca của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. – Đáp.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 1, 3-9

“Nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc r@ng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.

Chia sẻ thông tin
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Live
 • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------