Xem nhanh:Posts Comments

You Are Here: Home » Lễ đặc biệt » Lời nguyện tín hữu – Lễ Truyền Tin (25-3)

DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Kính thưa cộng đòan,

Hôm nay, Giáo hội hân hoan kỷ niệm biến cố sứ thần Gápriel đến truyền tin cho Đức Maria. Khi đứng trước Thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria hoàn toàn tự do để nói lên lời ưng thuận hay từ chối đón nhận Ngôi lời Nhập Thể. Nhưng với lòng tin và lòng mến, Mẹ đã mạnh dạn ưng thuận và mở lòng đón nhận Ngôi lời Nhập Thể.

Qua tiếng xin vâng của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành con người, sống như một người bình thường, để rồi chịu chết và phục sinh, hầu cho mọi người được làm Con Thiên Chúa.

Tưởng niệm biến cố truyền tin trong Thánh lễ hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn khiêm nhường như Đức Maria, biết mau mắn đáp trả Thánh ý của Thiên Chúa trong những đổi thay của cuộc sống hằng ngày, hầu mỗi người trở nên chứng nhân sống động của Chúa ở giữa trần gian.

Trong tâm tình đó, giờ đây, chúng ta sốt sắng cùng hiệp dâng Thánh lễ.

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1. Is 7, 10-14; 8 -10: Đứng trước hoàn cảnh bi đát của dân Israel, Thiên Chúa sai Isaia đến nói với vua Akhát rằng: Thiên Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ của Người qua một dấu đó là người trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

Bài đọc 2. Dt 10, 4 -10: Tác giả thư Do thái xác quyết: chúng ta đã được thánh hoá là nhờ Đức Giêsu đã hiến dâng thân mình/ làm của lễ trọn vẹn tiến dâng Thiên Chúa.

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, ngay khi Thiên sứ truyền tin, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm trong lòng Đức trinh Nữ Maria. Vì những hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho nhân thế, chúng ta cùng cảm tạ và tha thiết dâng lời khẩn nguyện:

 1. Hội Thánh không ngừng loan báo tình thương của Thiên Chúa khi tặng ban Con một cho trần thế, để mang lại cho con người sự sống đã mất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người thành tâm đón nhận.
 2. Trên thế giới ngày nay, nhiều phụ nữ bị coi như món hàng, khiến cuộc sống của họ thật lao đao, khốn khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gây ý thức cho mọi người, biết tôn trọng phẩm giá của người nữ, đồng thời giúp họ hoàn thành tốt thiên chức cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ.
 3. Cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria luôn là lời đáp xin vâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, luôn biết noi gương Đức Mẹ luôn biết đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hòan cảnh.
 4. Đức Mẹ là người phụ nữ đau khổ nhất nhưng cũng là người hạnh phúc nhất, nhờ biết gắn bó với Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, biết sống một cuộc sống như Mẹ đã sống, để cuộc đời của chúng ta luôn là chứng nhân niềm tin cho nhân lọai.

 

Chủ tế: Lạy Cha, qua việc ban tặng Con Một Cha cho nhân loại, Cha đã nâng cao địa vị của người phụ nữ. Xin Cha cho chúng con ngày hôm nay biết sống đúng với những ân huệ Cha đã ban, để ơn cứu độ của Cha lan khắp cùng trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Học viện MTG. Thủ Đức

.

CÁC BÀI ĐỌC

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. – Đáp.

2) Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và luật pháp của Chúa ghi tận đáy lòng con. – Đáp.

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Đáp.

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con; con đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa; con đã không giấu giếm gì với đại hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 4-10

“Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật”. Đoạn Người nói tiếp: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA HOẶC CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Ga 1, 14ab

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người. -Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Đó là lời Chúa.

Chia sẻ thông tin
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Live
 • PDF
Copyright © 2017 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Số 26 - Đường 6 - Khu phố 2 - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM

ĐT : (028) 38960411. Email : hoidong@mtgthuduc.net hoặc mtgthuduc@gmail.com

Design by Thân Hữu

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̴̡̡ı̴̡̡*̡͌l̡*̡̡_

------------------------------------------------